Agentury práce v ČR

Otázka hledání zaměstnání je v současné době velmi aktuální. Nezaměstnaných lidí je relativně velké množství. Zaměstnavatelé neustále nabízejí volná pracovní místa, ovšem chtějí je vyplňovat kvalifikovanými zaměstnanci. Jaké tedy mají možnosti v hledání ideální osoby pro vyplnění pozice a jak se lidé mohou ke svému vysněnému zaměstnání dostat? Možností je několik. Jednou z nich jsou také agentury prace. Co ale vlastně agentury práce jsou a na jakém principu fungují?

Co jsou agentury práce?

Pro mnoho zaměstnavatelů je výběr a hledání ideálních zaměstnanců pro vyplnění jimi nabízených pozic. Agentury práce fungují na bázi úřadů práce, ovšem s tím rozdílem, že se jedná o komerční instituce, které jsou za své služby placeny svými klienty. Tak lehce seženou třeba volná pracovní místa Ostrava a nebo v centru naší matičky volná pracovní místa Praha. Kdo jsou ale klienti agentury práce? Personální agentury neboli agentury práce jsou převážně najímány firmami a jinými zaměstnavateli, kteří agenturám dodávají poptávku po pracovní síle a agentury práce poté svými způsoby tuto poptávku vyplňují. Různé agentury práce mají různé metody získání kvalifikovaných a vhodných zaměstnanců pro své klienty. Běžným způsobem je samozřejmě klasické inzerování volných pracovních pozic v tisku, na internetových portálech, které se specializují na inzerci z oblasti nabídky a poptávky po práci. Všichni, kteří mají zájem o získání dané pozice, potom mohou na konkrétní inzerát odpovědět a kontaktovat buď přímo zaměstnavatele, nebo agenturu práce, která poté provádí jednotlivá kola výběrového řízení, při nichž vybere svému klientovi – zaměstnavateli – toho nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici. Agentury práce tedy fungují jako zprostředkovatelé mezi zaměstnavateli a všemi potenciálními uchazeči o zaměstnání, které šetří firmám především čas a prostředky potřebné k proběhnutí celého kolotoče přijímacího řízení včetně orientace zaměstnance v novém zaměstnání. Agentury práce využívají většinou velké firmy, které nejsou ochotny obětovat vlastní čas na výběr nového zaměstnance. Navíc bývají agentury práce často specializované na jedno konkrétní odvětví.